dwieście siedemdziesiąt osiem

ta prosta
po prostu
od rana do rana,
przez nic na siłę
nie psuta,
sztucznie nie doładowywana/

dobra ta.

Reklamy